Heidi Tenhunen ja Milla Suomalainen ovat viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoita DIAK:ssa, jotka tekevät opinnäytetyötään isän surusta. Tutkimuksen tarkoitus on saada lisää tietoa isän surukokemuksesta ja se on suunnattu parantumattomasti sairaiden lasten isille tai isille, jotka ovat lapsensa menettäneet. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti ja ne poistetaan tulosten keruun jälkeen. Vastausaika on 2.8.-31.8.2023. Linkki tutkimukseen: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5appSw0UuUSkdSpyC8YB-7wEoK2XyiRFrSie3EpJmg9UNExOSlE5VE4wRjBOMllFREJHUFdPS1gzOSQlQCN0PWcu

Lisätietoa tutkimuksesta:

”Hei kyselyyn vastaaja,


Olemme viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoita. Teimme osana opinnäytetyötämme
kyselyn koskien isän surua. Tämän kyselyn tulokset tulevat osaksi meidän opinnäytetyötämme koskien
parantumattomasti sairaan lapsen isän surua. Kyselyn kysymykset ovat suomeksi. Tämä
kysely on verkossa Lupa lapsuuteen nettisivuilla sekä jaettuna sosiaaliseen mediaan, johon
vastataan Google Forms alustalla. Kysely on ajastettu olemaan auki 2.8.-31.8.2023.
Kyselyllä pyrimme saamaan lisää tietoa isän surusta. Saatua tieto auttaa terveyden huollon
ammattilaisia jatkossa isän surun huomioimisessa sekä avun ja tuen tarjoamisessa. Kaikki
tiedot käsitellään anonyymisti. Kaikki vastaukset poistetaan työn valmistuttua. Kyselyssä on
10 avointa kysymystä.


Mikäli heräsi kysyttävää, ota meihin yhteyttä.
Ystävällisin terveisin,
Heidi Tenhunen
heidi.tenhunen@student.diak.fi
Milla Suomalainen
milla.suomalainen@student.diak.fi”.


Lupa Lapsuuteen ry – lasten ja nuorten palliatiivisessa hoidossa perheiden sekä ammattilaisten tukena!