Lupa Lapsuuteen ry on valtakunnallinen, vuonna 2021 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon yhdistys. Tavoitteemme on monitoimijaisesti yhteiskehittää palliatiivisessa hoidossa elävien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä psykososiaalisen tuen muotoja ja tukitoimia. Mukaan kehitystyöhön osallistamme toimintamme kohde- ja sidosryhmiä. Keskeistä on antaa ääni perheille, heitä hoitaville ammattilaisille sekä kolmannen sektorin toimijoille. Sanoitetut tunteet, toiveet ja tarpeet lisäävät yhteistä ymmärrystämme. Yhdessä olemme enemmän!

Rekrytoimme, koulutamme, välitämme, toiminnanohjaamme sekä täydennyskoulutamme vapaaehtoisia perhetukihenkilöitä perheiden rinnalle ainutlaatuiseen, haavoittavaan ja erityiseen elämänvaiheeseen. Koulutettu perhetukihenkilö jakaa inhimillisen ihmisyyden, tarjoaa kokemuksen kunnioittavasta, aidosta ja välittävästä kohtaamisesta sekä kiireettömästä läsnäolosta. Toimimme perhekeskeisesti ja tarvelähtöisesti. Ihmisen syvin perustarve on tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi hyväksyttynä yhteisönsä jäsenenä. Myös lapsen tai nuoren saattohoidon elämänvaiheessa. Huomioimme toiminnassamme koko perheen ja heidän yksilölliset toiveensa, tarpeensa ja odotuksensa. Kunnioitamme perheiden monimuotoisuutta. Toimintamme sydänäänet ovat näissä ainutlaatuisissa elämäntarinoissa!

Turvallisessa jaetussa psykologisessa tilassa ja kohtaamisessa sanoitetut tunteet ja tarpeet lisäävät yhteistä ymmärrystämme.

Toiminnassamme keskitymme hyvän ja toimivan näkyväksi tekemiseen ja vahvistamiseen perheissä, välittämiseen sekä lähimmäisen rakkauteen. Yhdistyksen luottamushenkilöillä on henkilökohtaisia kokemuksia oman lapsen vakavasta sairaudesta tai palliatiivisesta ja saattohoidosta sekä kuolemasta. Mukana on perheitä, heitä hoitavia ammattilaisia sekä kolmannen sektorin ammattilaisia. Meillä jokaisella on pitkäaikaista kokemusta yhdistys- ja järjestötyöstä sekä vapaaehtoistoiminnasta. Halu auttaa ja kehittää psykososiaalisen tuen muotoja lasten ja nuorten palliatiiviseen hoitoon, nousee omista kokemuksistamme niin ammatillisissa, kuin oman elämämme kohtaamisissa.

”Elämässä on oikeastaan kysymys vain ja ainoastaan rakkaudesta. Elämän merkityksellisyyttä ei mitata elämän ajallisen pituuden mukaan. Ajallisesti lyhytkin elämä voi olla kokonainen ja täysi. Elämässä on kyse jostain paljon suuremmasta. Kuolema on yhtä luonnollinen osa elämää, kuin syntymä on.” Lapsensa saattohoitoon osallistuva äiti, syksyllä 2021

Myös lapsen saattohoidon elämänvaiheessa on lupa tuntea, lupa puhua ja lupa luottaa – lupa lapsuuteen.

Yhteystietomme

Lupa Lapsuuteen ry (Y-tunnus 3250349-7). Osoiteemme on Ruonantie 24-2, 25640 Förby (sovithan kohtaamisesta etukäteen – kiitos!).

Sähköposti: toimisto@lupalapsuuteen.fi, toimiston puhelinnumero +358 40 646 4332.

Toiminnanjohtaja Miia Merikallio, miia.merikallio@lupalapsuuteen.fi.

Seuraathan meitä myös sosiaalisessa mediassa! Facebook: Lupa Lapsuuteen ry, Instagram: lupalapsuuteen

Laskutusosoitteemme

Olemme siirtyneet sähköiseen laskutukseen ja toivomme saavamme laskut ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Mikäli yrityksellänne ei ole mahdollisuutta toimittaa verkkolaskuja tai lähettää laskuja sähköpostilla, voitte lähettää paperilaskut skannauspalveluosoitteeseen. Emme vastaanota laskuja käyntiosoitteeseemme.

 1. Verkkolaskut
  Lupa Lapsuuteen ry, 3250349-7
  Verkkolaskuosoite: 003732503497
  Operaattori: Maventa (003721291126)
  Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH*
  *Käyttäkää tätä välittäjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan
  välittäjätunnukselle.
 2. Laskujen vastaanotto sähköpostitse skannauspalveluun
  Toivomme, että lähetätte tähän osoitteeseen ainoastaan laskuja.
  Laskut lähetetään palveluun sähköpostin PDF-muotoisina liitetiedostoina ja laskun liitteiden tulee olla samassa tiedostossa itse laskun kanssa.
  Sähköpostilaskun osoite: 32503497@scan.netvisor.fi
 • Voit lähettää useita laskuja yhdessä sähköpostiviestissä, kunhan jokainen lasku on erillisenä liitetiedostona. Kaikilla tiedostoilla tulee olla eri nimi.
 • Yhden sähköpostin maksimikoko on 5Mb.
 • PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja (PDF- versio 1.3 tai uudempi).
 • PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja.
 • Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm.
 • Liitteen nimen sallitut merkit ovat tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9. Ethän käytä erikoismerkkejä tai välilyöntejä liitteiden
  nimeämiseen.
 1. Laskujen vastaanotto postitse skannauspalveluun
  Osoitetietojen tulee olla täydellisinä sekä laskussa että kirjekuoressa, jotta lasku voidaan välittää nopeasti ja
  luotettavasti vastaanottajalleen.
  Lupa Lapsuuteen ry
  32503497
  PL 100
  80020 Kollektor Scan

Lupa Lapsuuteen ry, Osuuspankki FI68 5780 3820 186376, MobilePay 62439. Rahankeräyslupa RA/2022/1585. Yhdistyksen Y-tunnus: 3250349-7

Toimimme merkitykselliseen ja hyvään elämään keskittyen, jotta kuoleman varjo ei veisi elämän iloa ja toivoa yhteisistä päivistä!

Lupa Lapsuuteen ry – lasten ja nuorten palliatiivisessa hoidossa perheiden sekä ammattilaisten tukena!

Lupa Lapsuuteen ry:n hallituksen jäsenet:

Pauliina Flang (puheenjohtaja), Petra Lindell (varapuheenjohtaja), Timo Merikallio (rahastonhoitaja), Kai Flang, Hanna Hämäläinen, Kati Jormanainen ja Paula Kotiluoto.

Lupa Lapsuuteen ry:n hallituksen jäsenet vuosina 2021-2024 alarivissä vasemmalta: Alexandra Procopé, Timo Merikallio ja Kai Flang. Ylärivissä vasemmalta: Petra Lindell, Miia Merikallio ja Pauliina Flang. Kuva: Patricia Bertenyi.