Lupa Lapsuuteen ry on valtakunnallinen, vuonna 2021 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon yhdistys. Tavoitteemme on monitoimijaisesti yhteiskehittää palliatiivisessa hoidossa elävien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä psykososiaalisen tuen muotoja ja tukitoimia. Mukaan kehitystyöhön osallistamme toimintamme kohderyhmiä. Keskeistä on antaa ääni perheille, heitä hoitaville ammattilaisille sekä kolmannen sektorin toimijoille. Sanoitetut tunteet, toiveet ja tarpeet lisäävät yhteistä ymmärrystämme. Yhdessä olemme enemmän!

Rekrytoimme, koulutamme, välitämme, toiminnanohjaamme sekä täydennyskoulutamme vapaaehtoisia perhetukihenkilöitä perheiden rinnalle ainutlaatuiseen, haavoittavaan ja erityiseen elämänvaiheeseen. Koulutettu perhetukihenkilö jakaa inhimillisen ihmisyyden, tarjoaa kokemuksen kunnioittavasta, aidosta ja välittävästä kohtaamisesta sekä kiireettömästä läsnäolosta. Toimimme perhekeskeisesti ja tarvelähtöisesti. Ihmisen syvin perustarve on tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi hyväksyttynä yhteisönsä jäsenenä. Myös lapsen tai nuoren saattohoidon elämänvaiheessa. Huomioimme toiminnassamme koko perheen ja heidän yksilölliset toiveensa, tarpeensa ja odotuksensa. Kunnioitamme perheiden monimuotoisuutta. Toimintamme sydänäänet ovat näissä ainutlaatuisissa elämäntarinoissa!

Turvallisessa jaetussa psykologisessa tilassa ja kohtaamisessa sanoitetut tunteet ja tarpeet lisäävät yhteistä ymmärrystämme.

Toiminnassamme keskitymme hyvän ja toimivan näkyväksi tekemiseen ja vahvistamiseen perheissä, välittämiseen sekä lähimmäisen rakkauteen. Toimimme vapaaehtoisuuden pohjalta. Yhdistyksen luottamushenkilöillä on henkilökohtaisia kokemuksia oman lapsen vakavasta sairaudesta tai palliatiivisesta ja saattohoidosta sekä kuolemasta. Mukana on perheitä, heitä hoitavia ammattilaisia sekä kolmannen sektorin ammattilaisia. Meillä jokaisella on pitkäaikaista kokemusta yhdistys- ja järjestötyöstä sekä vapaaehtoistoiminnasta. Halu auttaa ja kehittää psykososiaalisen tuen muotoja lasten ja nuorten palliatiiviseen hoitoon, nousee omista kokemuksistamme niin ammatillisissa, kuin oman elämämme kohtaamisissa.

”Elämässä on oikeastaan kysymys vain ja ainoastaan rakkaudesta. Elämän merkityksellisyyttä ei mitata elämän ajallisen pituuden mukaan. Ajallisesti lyhytkin elämä voi olla kokonainen ja täysi. Elämässä on kyse jostain paljon suuremmasta. Kuolema on yhtä luonnollinen osa elämää, kuin syntymä on.” Lapsensa saattohoitoon osallistuva äiti, syksyllä 2021

Myös lapsen saattohoidon elämänvaiheessa on lupa tuntea, lupa puhua ja lupa luottaa – lupa lapsuuteen.

Yhteystietomme

Lupa Lapsuuteen ry (Y-tunnus 3250349-7). Toimiston osoite: Vähän-Myntin tie 4, 02780 Espoo (sovithan kohtaamisesta toimistolla etukäteen – kiitos!).

Sähköposti: toimisto@lupalapsuuteen.fi, toimiston puhelinnumero +358 40 646 4332.

Laskutusosoitteemme

Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus: 003732503497

Operaattori: Maventa (003721291126)

Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH.

Lupa Lapsuuteen ry, Osuuspankki FI68 5780 3820 186376, MobilePay 62439. Rahankeräyslupa RA/2022/1585.

Toimimme merkitykselliseen ja hyvään elämään keskittyen, jotta kuoleman varjo ei veisi elämän iloa, valoa ja toivoa yhteisistä päivistä!

Lupa Lapsuuteen ry – lasten ja nuorten saattohoidossa perheiden sekä ammattilaisten tukena!

Lupa Lapsuuteen ry:n hallituksen jäsenet:

Petra Lindell

Kai Flang

Alexandra Procopé

Timo Merikallio

Pauliina Flang (varapuheenjohtaja) ja

Miia Merikallio (puheenjohtaja).

Lupa Lapsuuteen ry:n hallituksen jäsenet vuosina 2021-2022 alarivissä vasemmalta: Alexandra Procopé, Timo Merikallio ja Kai Flang. Ylärivissä vasemmalta: Petra Lindell, Miia Merikallio ja Pauliina Flang. Kuva: Patricia Bertenyi.