tavoitat meidät

toimisto@lupalapsuuteen.fi, p. +358 040 646 4332, Facebook: Lupa Lapsuuteen ry, Instagram: lupalapsuuteen sekä Twitteristä ja Linkedlinistä.

toimistomme löydät

Osoitteesta Eteläinen Rautatiekatu 20, 00180 Helsinki. Sovithan kohtaamisesta etukäteen – kiitos!

tietoa meistä

Toimimme hyvää ja merkityksellistä elämää, lapsen tai nuoren arvokasta kuolemaa sekä ainutlaatuista surukokemusta kunnioittaen!

haluatko tukea toimintaamme

Lisätietoa: https://www.lupalapsuuteen.fi/tietoa-meista/

MobilePay 62439, RA/2022/463. 

Tukesi mahdollistaa perheiden ja ammattilaisten hyväksi tehdyn työn. Lämmin kiitos!

Monitoimijaisesti yhteiskehitämme lasten ja nuorten palliatiivisen hoidon – jonka osa myös saattohoito on – psykososiaalisen tuen muotoja ja tukitoimia laajassa verkostossamme. Annamme äänen kokemustiedon rinnalla alan tutkitulle tiedolle. Tarjoamme säännöllistä suruneuvonta ja lisäämme avointa keskustelua lapsen kuolemasta osana perheiden elämää diagnoosista riippumatta. Vahvaa vaikuttamistyötä teemme yhdessä perheiden, erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä kolmannen sektorin ammattilaisten kanssa.

Myös lapsen ja nuoren saattohoidon elämänvaiheessa tulee olla mahdollisuus merkityksellisen ja hyvän elämän kokemuksiin. Tulee olla lupa tuntea, lupa puhua ja lupa luottaa – lupa lapsuuteen ja koko sen tunnekirjoon. Toimimme perhekeskeisesti ja tarvelähtöisesti, elämään keskittyen.

Lupa Lapsuuteen ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon, marraskuussa 2021 perustettu yhdistys. Rekrytoimme, koulutamme, välitämme, toiminnanohjaamme sekä täydennyskoulutamme vapaaehtoisia perhetukihenkilöitä perheiden rinnalle haavoittavaan ja erityiseen elämäntilanteeseen. Voit pyytää meiltä maksutonta perhetukihenkilöä lapsen tai nuoren palliatiivisessa hoidossa elävän perheen tueksi keväästä 2022 alkaen. Koulutettu perhetukihenkilö ei korvaa hoitajaa, eikä osallistu hoitotoimenpiteisiin, mutta jakaa inhimillisen ihmisyyden sekä tarjoaa kiireetöntä kohtaamista ja aitoa, välittävää läsnäoloa. Organisaatiot voivat tilata kauttamme myös kokemustoimijoita. Kokemustoimija tekee oman tarinansa sekä kokemuksensa kautta näkyväksi ainutlaatuista elämäntarinaa sotealan kehitystyön tukena. Tarjoamme säännöllistä suruneuvontaa lapsen tai nuoren diagnoosista riippumatta kaikille, keitä aihe koskettaa. Palvelumme perheille ovat maksuttomia. 

Toimimme merkityksellistä ja hyvää elämää, arvokasta kuolemaa sekä ainutlaatuista surukokemusta kunnioittaen – perheiden ja heitä hoitavien ammattilaisten sekä inhimillisen ihmisyyden hyväksi!

Kaikki vapaaehtoisemme ovat toiminnassaan vakuutettuja ja heillä on esittää rikostaustaote lasten kanssa kohdatessa. Vapaaehtoinen on vapaaehtoistoiminnan mielekkyyden, merkityksellisyyden ja yhdessä toimimisen ilon tukemiseksi oikeutettu laadukkaisiin koulutuksiin, toiminnanohjaukseen sekä yhteisön tukeen, jolla turvaamme toiminnan laatua. Lisätietoja toiminnasta: toimisto@lupalapsuuteen.fi.

Toimintamme perustuu lasten palliatiivisen hoidon tutkittuun ja kokemustietoon. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ajoittuen lapsen elämän viimeisiin viikkoihin tai päiviin. Lupa Lapsuuteen ry:n arvot ovat inhimillisyys, myötätunto, läsnäolo ja osallisuus. Toimintamme sydänäänet ovat ainutlaatuisissa elämäntarinoissa. Lupa Lapsuuteen ry – lasten ja nuorten palliatiivisessa hoidossa perheiden ja ammattilaisten tukena!