Kiinnostuitko vapaaehtoistoiminnasta Lupa Lapsuuteen ry:ssä? Olethan yhteydessä meihin! Lämmin kiitos mielenkiinnostasi!

Lupa Lapsuuteen ry:ssä on mahdollista toimia koulutettuna, vapaaehtoisena perhetukihenkilönä tai kokemustoimijana, osallistua sisällöntuottajaksi sosiaaliseen mediaan, toimia yhdistyksen puhelintukihenkilönä tai ryhmänohjaajana verkkovertaisilloissa. Lisäksi on mahdollista toimia ”pop up”-vapaaehtoisena esimerkiksi tapahtumajärjestelyissä ja koulutuksissa. Olet lämpimästi tervetullut mukaan juuri sellaisena, kuin olet! Meille erilaisuus on rikkaus! Yhdessä olemme enemmän!

Lupa Lapsuuteen ry rekrytoi, kouluttaa, toiminnanohjaa, välittää ja täydennyskouluttaa vapaaehtoisia perhetukihenkilöitä palliatiivisessa ja saattohoidossa elävien lasten, nuorten ja perheiden tueksi. Vapaaehtoinen perhetukihenkilö tarjoaa perheelle mahdollisuuden tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi haavoittavassa elämäntilanteessa. Perhetukihenkilö tarjoaa kiireetöntä kohtaamista, välittävää läsnäoloa ja tukea perhekeskeisesti ja tarvelähtöisesti, perheiden ainutlaatuisuutta ja monimuotoisuutta kunnioittaen. Perhetukihenkilö ei korvaa hoitajaa, eikä osallistu hoitotoimenpiteisiin. Vapaaehtoistoiminta perhetukihenkilönä on inhimillisen ihmisyyden jakamista. Vapaaehtoistoimintaan osallistutaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Jokaisen meistä mukana kulkee koko eletty elämä ja tunteiden kirjo.

Myös lapsen tai nuoren saattohoidon elämänvaiheessa tulee olla mahdollisuus merkityksellisen elämän kokemuksiin, lupa tuntea, lupa puhua ja lupa luottaa – lupa lapsuuteen ja koko sen tunnekirjoon. Vapaaehtoiset perhetukihenkilöt ovat mukana perheiden pienissä hetkissä, joilla on suuri merkitys arjessa ja elämässä. Kohtaamme koko perheen sekä heidän ainutlaatuiset tunteensa, tarpeensa ja toiveensa huomioiden. Vapaaehtoisena Sinulla on oikeus laadukkaisiin koulutuksiin, toiminnanohjaukseen ja yhteisön vahvaan tukeen sydämen asiamme hyväksi. Olemme kiitollisia arvokkaasta ajastasi!

Yhdistyksestämme voit tilata myös koulutettuja kokemustoimijoita, jotka oman tarinansa kautta kohtaavat sotealan opiskelijoita ja ammattilaisia ja näin osallistuvat yhteiseen toiminnan kehitystyöhön. Lisätietoja: toimisto@lupalapsuuteen.fi.

Kohtaamme koko perheen perhekeskeisesti ja -lähtöisesti ainutlaatuista elämää ja yksilöllisyyttä kunnioittaen

Vapaaehtoistoiminnan muotoja Lupa Lapsuuteen ry:ssä:

Koulutetut perhetukihenkilöt kulkevat perheiden rinnalla lapsen tai nuoren palliatiivisen hoidon elämänvaiheessa, jonka osa myös saattohoito on. Toiminta suunnitellaan aina perhekeskeisesti ja tarvelähtöisesti yhdessä perheen, vapaaehtoisen ja yhdistyksen välillä. Perhetukihenkilön läsnäolo on perheille maksutonta.

Kokemustoimijat kohtaavat sotealan ammattilaisia sekä opiskelijoita kertoen oman tarinansa ja sen matkalla esiin nousseet kehitystarpeet. Kokemustoimijalla on itsellään omakohtainen kokemus lapsen tai nuoren palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta sekä lapsen kuolemasta.

Luottamustehtävissä toimivat vapaaehtoiset osallistuvat yhdistyksen kehitystyöhön (mm. yhdistyksen hallituksessa tai kehittäjävapaaehtoisina),

Digitaaliseen Toivo-sovelluksen kautta vertaistukea tarjoavat tukihenkilöt, joilla on itsellään kokemus lapsen tai nuoren palliatiivisesta hoidosta ja kuolemasta. Lisätietoja Toivo-sovelluksesta, jota ylläpitää Olkatoiminta (HyTe): www.olkatoiminta.fi/toivosovellus .

Puhelintuessa tarjottava tuki kaikille, keitä aiheemme koskettaa. Puhelintukeen vastaavat koulutetut vapaaehtoisemme.

”Pop Up”-vapaaehtoisuus esimerkiksi sisällöntuottamisessa, mediayhteistyössä, tapahtumajärjestelyissä tai mahdollisina lipaskerääjinä.

Lupa Lapsuuteen ry:n koulutetut tukihenkilöt löydät myös Terveyskylän Vertaistalon hakukoneen kautta: https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/l%C3%B6yd%C3%A4-vertaistukea/etsi-vertaistukea-hakukone . Meidät on liitetty näin osaksi Terveyskylän Palliatiivista taloa, johon kannattaa myös tutustua. Lisätietoa Palliatiivisesta talosta Terveyskylän sivuilta: https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo .

Kiinnostuitko vapaaehtoistoiminnasta Lupa Lapsuuteen ry:ssä? Olethan yhteydessä meihin matalalla kynnyksellä! Lämmin kiitos mielenkiinnostasi vapaaehtoistoimintaa kohtaa! Se on meille merkityksellistä, arvokasta ja tärkeää! Sydämen asiamme on vapaaehtoisten hyvinvointi, kiittäminen ja jatkuva palautekäytäntö. Vapaaehtoisen tarjoama kohtaaminen ja läsnäolo jättää lämpimän jäljen perheisiin ja toisiimme.

Lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta: Miia Merikallio, Lupa Lapsuuteen ry, p. +358 40 646 4332, miia.merikallio@lupalapsuuteen.fi. Kaikki koulutukiin ilmoittautuneet haastatellaan ennen koulutuksen alkamista yhteisen ymmärryksemme lisäämiseksi. Vapaaehtoisemme ovat toimiessaan vapaaehtoistyössä vakuutettuja. Lasten kanssa toimiessa myös vapaaehtoisilta kysymme rikostaustaotteen toiminnan laadun, turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi. Lisätietoja rikostaustaotteesta Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html

Lupa Lapsuuteen ry – lasten ja nuorten palliatiivisessa hoidossa perheiden ja ammattilaisten tukena! Toimimme, jotta kuoleman varjo ei veisi hyvän ja merkityksellisen elämän kokemuksia yhteisistä päivistä!